جانشین ستاد مرکزی راهیان نور گفت: حضور کم‌نظیر و بی‌نظیر مردم شریف ما در کاروان‌های راهیان نور فضای معطری ایجاد کرده است و در واقع امروز زائران شهدا در این معامله با خدا شریک شده‌اند و برای خود سهم‌خواهی می‌کنند.
شهید رضا فرزانه همیشه سعی می‌کرد هرکاری که از دستش بر‌می‌آید برای زائران و خادمان راهیان نور انجام دهد و همین حضور در راهیان نور و خادمی برای شهدا بود که او را به آرزویش رساند.
امام جذابیت شخصی داشت، این جذابیت ها توانست مردم را از قشرهای مختلف وارد صحنه کند. جوان امام (ره) را در میان جذابیت های مختلف انتخاب کرد. امام(ره) دارای صراحت در بیان و صداقت بود و همه مخاطبان امام(ره) احساس صداقت را در گفتار امام می دیدند. امام ایمان و توکلش به خدا در رفتار و گفتار او مشخص بود.

اخبار

چند رسانه ای

۱۳۹۵/۰۹/۰۶ - ۱۷:۱۴
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ - ۱۱:۲۱
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ - ۱۲:۰۴
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ - ۱۲:۰۲
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ - ۰۱:۱۲
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ - ۲۱:۲۳
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ - ۲۱:۲۲
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ - ۲۱:۲۱